Avrunda

Avrunda är ett matematiskt ord. Det betyder att vi ändrar ett tal till ett enklare tal. Vi kan avrunda uppåt och neråt. Vi kan avrunda 97 kronor uppåt till 100 kronor. Vi kan avrunda 93 neråt till 90 kr.1,99 kan arundas uppåt till 2,00.1,11 kan avrundas neråt till 1,00. Tecknet ≈ betyder ungefär lika med. … Fortsätt läsa Avrunda