Vara på tårna | Ord och uttryck

Att vara alert, uppmärksam, beredd och redo.... - Nu gäller det att vara på tårna. - Du måste vara på tårna. Det är ett uttryck som betyder 'vara beredd' / 'vara redo'. Uttryck som "vara uppmärksam", "vara vaken" och "vara aktiv" ligger också nära i betydelse. En fotbollstränare kanske tycker att en forward kämpar för … Fortsätt läsa Vara på tårna | Ord och uttryck

Annonser

Sjunka in / Smälta / Sova på saken | Ord och uttryck

När man behöver tid för att förstå något Att lära sig något tar tid. Att förstå något nytt tar tid. Ny kunskap behöver tid att sätta sig. Man behöver tid att tänka över nya förslag. Här kommer några uttryck med exempel: - På den här lektionen har vi diskuterat många svåra ord. De behöver tid … Fortsätt läsa Sjunka in / Smälta / Sova på saken | Ord och uttryck