Diskurspartiklar

Småord när man pratar En av mina läsare här är lingvist. Ibland diskuterar vi språk. Idag pratade vi lite om diskurspartiklar. Vad är det? Diskurs betyder ungefär samtal. En partikel är något litet. Diskurspartiklar är små ord som vi använder när vi pratar. Exempel på det är ju, väl, liksom, bara, typ. De här orden är … Fortsätt läsa Diskurspartiklar

Att träna sig på samtal

Samtal i vardagenMånga läroböcker fokuserar på 1) att lösa specifika kommunikationsproblem i specifika situationer eller 2) generella frågor kring språkets form. Det verkar svårt att göra material som lär ut småprat, vardagskonversation och hur man får kontakt och får samtal att fortsätta.Det här är en fråga för 2020. Hur kan vi träna på samtal och … Fortsätt läsa Att träna sig på samtal

Uppslag

nya bra idéer Om du har en idé som kanske är bra kan man kalla det ett uppslag. Det är e idé som man kan diskutera mer och kanske pröva. Några exempel? Han har ett uppslag till en ny artikel. Han kom med ett uppslag om en ny rutin för administrationen. Vi behöver förbättra vår … Fortsätt läsa Uppslag