Samtalsämnen – antropologi

Att se världen med svenskars ögon

Antropologi betyder ungefär att studera en folkgrupp eller en kultur. Du som lär dig svenska kan se svenskar som en grupp eller en kultur. Det är egentligen inte sant. Vi som bor här är förstås många olika grupper och kulturer. Men kanske finns det vissa generella drag (?).

Ett samtslsämne handlar också om kultur. Vad engagerar folk? Vad oroar folk? Vad värderar folk? Om svenskar till exempel pratar om sina barn, vad är vintigast för dem då? Hur tänker de? Ju mer du förstår det, ju lättare kommer det vara att prata om det med svenskar. Du kan försöka se världen med svenskars ögon. Då kommer du förstå ord och uttryck på ett djupare plan.

***

Om jag ska ta ett aktuellt exempel gör mog själv. Många somalier är upprörda över att man skjuter många kameler i Australien. Om jag vill kunna diskutera det med somalier (jag har inte försökt) så måste jag förstå lote om kamelers roll i somalisk kultur och varför måmga somalier har en speciell relation till just kamelen. Skulle jag läsa på mer om det skulle jag säkert lära mig nya uttryck om kameler som skulle göra att jag förstod ett samtal om det ämnet bättre.

Och sen gäller det att vara kritisk mot generaliseringar. Alla somalier bryr sig inte om kameler. Alla svenskar är inte på ett visst sätt. Alla generaliseringar får man ta med en nypa salt.

Annons