Nya ord och kontexter

Att använda nya ord i ett sammanhang

En tjej i Träna svenska skrev att hon memorerar och förstår nya ord men att hon inte använder de nya orden. Jag tror att en förklaring är kontext. Ett nytt ord saknar ofta kontext för oss. Vi hittar ett verktyg men vi vet inte exakt när vi ska använda det. Ordet ingår inte i ett nätverk av mening. Jag tror att jag kan många ord på engelska som jag aldrig skulle använda.

***

Ett begrepp vi kanske kan använda är diskurs. Det är ett lite otydligt begrepp som kan definieras på olika sätt. I det här fallet tänker jag på diskurs som en typ av samtal eller en typ av samtalssituationer. Snacka om barnen skulle kunna vara en sån diskurs. Ordet skärmtid till exempel, är knutet till den diskursen.

För någon som behärskar språket tror jag att många ord och uttryck är kopplade till en eller flera diskurser. De får mycket av sin mening utifrån att ha använts många gånger i vissa sammanhang.

Därför kan det också bli lustigt eller konstigt när någon prövar nya ord. Kanske används ett väldigt akademiskt ord i ett informellt sammanhang till exempel.

Ibland kanske jag redan förstår diskursen på ett annat språk. Jag kan lära mig ordet screen time (skärmtid) på engelska och använda det på samma sätt som på svenska (tror jag). Om jag stöter på en ny diskurs blir jag mer osäker. Vad betyder orden egentligen? Hur används de?

Man kan säkert dra olika slutsatser av det här men det verkar vara en god idé att försöka lära sig ord i sammanhang och upptäcka och undersöka nya diskurser och sammanhang. Vad du väljer att undersöka måste nog din nyfikenhet få avgöra till stor del. Vad i Sverige verkar främmande men intressant, tycker du?