Det viktiga med grammatik – del 3

Grammatik som detektivarbete

Nedan följer ett inlägg jag skrev i en facebookgrupp. Först några tankar.

Grammatik gör att du ser mönster i språket. Ett exempel kan ge dig mycket information.

  • ”Kan du ge mig kniven?” – Aha, kniv måste vara en-ord.
  • ”Han har många barn” – okej, så det heter ett barn, många barn. Det är samma i singular och plural.

Har du sett ett grammatiskt mönster finns det mer information överallt. Du måste in ens kunna de grammatiska orden.

***

Här kommer ett exempel till från facebookgruppen Träna svenska:

”Tänk att vi har en person som lär sig svenska och är nyfiken på grammatik. En dag läser hen två exempel:

– Vi har spekulerat mycket om det.

– Lejonet har rutit hela dagen.

(meningslösa exempel men i alla fall)

Vad tänker då vår grammatikälskare om detta:

– Hmmmm, ”har spekulerat”… ”har rutit”. Det måste vara perfektform i båda exemplen. SpekulerAT är nog grupp 1: spekulerarar – spekulerade – spekulerat…. (tittar i lexikon) – ja, det stämmer. Inget svårt med det.

”rutIT” är nog svårare. När det slutar på -IT brukar det var grupp 4 eller oregelbundet. Bäst att kolla i lexikon…

Aha, ”ryta – röt – rutit”. Det är grupp 4 eftersom vokalen ändras. Jag minns att jag har hört det användas när människor är arga, inte bara om lejon. Det är nog bra att komma ihåg det ordet. Jag skriver ner det och repeterar det ikväll så kanske jag kommer ihåg det.

Det är bara ett exempel men jag tror det är så här folk som använder grammatik ofta gör. Man uppmärksammar mönster och lägger särskilt märke till grejer som är speciella eller svåra i det nya språket. Den här personen behöver inte lägga energi på att memorera ett regelbundet verb. Det är automatiserat. Då kan personen vara strategisk och välja att lägga mer tid på saker som är svårare och inte självklara. Formen på verben avslöjar också direkt vilket exempel som troligen är mer lurigt.

När jag tänker på grammatik tänker jag mycket på den här formen av detektivarbete. Om jag får något tips om en viss grej i ett språk kan jag börja leta efter den i nya exempel och snabbare hitta exempel som följer mönster/regler och exempel som inte gör det, undantagen. Det jag vet om grammatiken ger en struktur som jag kan sortera in mina upptäckter i, ungefär som personen ovan använder verbgrupperna för att hålla reda på lätta regelbundna verb och svåra och mindre regelbundna.”

Tankar?

Annons