Talande tystnad

Ofta är det tydligt vad en person eller grupp tänker eller känner även om de är tysta. Jag kan tolka den tysta reaktionen. En sådan tystnad kallas talande tystnad. "Vem har gjort läxan?" Lärarens fråga följdes av en talande tystnad. Tystnaden visar alltså att ingen har gjort läxan. Man talar också om tyst medhåll. Det … Fortsätt läsa Talande tystnad