Det viktiga med grammatik – del 1

Grammatik är inte en tävling

Grammatik är inte en tävling där du vinner genom att göra rätt. Ibland känns det så. Folk frågar: är det rätt eller fel??? 😨😱🙈.

Jag tycker det är fel fokus. Ja, grammatik är viktigt. Men det är viktigt för att folk ska förstå dig. Det handlar intw om status eller att den som säger mest rätt är mer duktig eller mer intelligent.

Modersmålstalare är dock känsliga för grammatiska fel. Det är lätt att missförstå eller att inte förstå alls. Därför är grammatik viktigt.

En bra strategi är att fokusera på det som är viktogast för kommunikationen. Vad är det då? Jag vet inte om det finns forskning om det. Jag kan bara gissa. Skilja på presens, preteritum och infinitiv är en viktig grej. Rätt ordföljd i påståenden och frågor är också viktigt. Singular och plural. Sedan kommer förstås mer och mer saker. Men gör du rätt på de grejerna jag nämnde nu kommer svenskar förstå dig bättre i många grundläggande situationer.

Studera grammatik för att du vill kommunicera med dina medmänniskor 🙂

Annons